Giải pháp công nghệ cho lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh đã và đang phát triển, kéo theo việc các công ty điện lực cần phải thu thập nhiều dữ liệu hơn bao giờ hết. Lượng dữ liệu chắc chắn sẽ còn tiếp tục gia tăng đáng kể trong những năm tới.

Thông thường, hệ thống dữ liệu được tạo nên khi các đơn vị khác nhau của cùng công ty và được tiến hành xử lý trên các ứng dụng phần mềm khác nhau. Ví dụ, bộ phận lắp đặt tạo ra dữ liệu cấu hình mạng lưới; bộ phận bảo trì theo dõi các khâu dịch vụ và bộ phận tài chính xử lý các dữ liệu liên quan tới quản lý chi phí thiết bị, tài sản lưới điện.

Trước đây, các ứng dụng này đã không được thiết kế để tương thích với nhau, dữ liệu thu thập được trở nên biệt lập với nhau và chỉ được lưu trữ tại chính đơn vị thiết lập. Điều này có nghĩa là, cho dù các đơn vị khác nhau của công ty đều cần thu thập các dữ liệu quan trọng về quá trình hoạt động sản xuất-kinh doanh, nhưng quyền truy cập sẽ bị hạn chế tùy theo từng đơn vị. Hệ quả là, các cấp lãnh đạo quản lý khác nhau sẽ chỉ có thể nhìn thấy dữ liệu hoặc thông tin rời rạc trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty. Với cách nhìn nhận này, họ khó có thể đưa ra giải pháp tổng thể.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, giải pháp mà các công ty điện lực cần phải có là bức tranh đầy đủ về lưới điện của mình.

Hệ thống GIS đáp ứng tốt nhất nhu cầu trên. Một hệ thống GIS cung cấp một hệ thống quản lý thông tin tài sản của doanh nghiệp theo vị trí và tập hợp dữ liệu trên một đặc điểm không gian chia sẻ, nhờ vậy nó có thể hiển thị các xu hướng, một điều mà cơ sở dữ liệu dạng bảng không làm được.

Hơn nữa, GIS đã trở nên dễ truy cập hơn cho các phòng, ban khác nhau trong cùng một công ty. Trước kia, chỉ có bộ phận kỹ thuật và bảo trì hiểu được hệ thống GIS, nay giao diện GIS đã được cải thiện, việc nhập dữ liệu và thao tác đã trở nên đơn giản vì thế nhiều nhân viên đã hiểu và sử dụng GIS thành thạo hơn.

Kết quả là, các giải pháp GIS hiện nay là đầu mối dữ liệu, sắp xếp và đồng nhất dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Do đó, dữ liệu không còn bị lưu trữ rời rạc ở các bộ phận khác nhau, thay vào đó, các công cụ không gian địa lý trực quan giúp tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau, cho phép các nhà quản lý và nhân viên nhìn thấy các hình ảnh dữ liệu đầy đủ hơn, phong phú hơn về các thiết bị hoạt động trên lưới điện. Các công ty điện lực cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc nâng cao hiệu quả của các thiết bị trên hệ thống mà họ đã đầu tư.

Related Posts

Đối tác